• Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

      27.06.2021

        Dnia 25 czerwca 2021r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, podczas którego zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem. Wiele radości dał również występ artystyczny w wykonaniu uczniów.  
      Tego dnia szczególnie pożegnaliśmy uczniów klasy ósmej, którzy zostali pierwszymi absolwentami Szkoły Podstawowej w Napachaniu.

       Wszystkim uczniom życzymy udanych i słonecznych wakacji, a naszym absolwentom wielu sukcesów i wytrwałości w dalszych etapach kształcenia.

        Zapraszamy do fotorelacji. Autorem zdjęć jest p.Damian Nowicki.

     • Zakończenie Międzynarodowego Projektu Emocja w klasach III

      24.06.2021

        Nadszedł czas podziękowania za wspólnie spędzony czas w ramach Międzynarodowego Projektu Emocja. Był to czas niezwykły, pełen emocji i zabawy.

        Na zakończenie każdy uczeń biorący udział w projekcie otrzymał dyplom i niespodziankę.  

       Dziękuję Wam uczniowie za wspólny wspaniały czas. Jesteście cudowni!  Dziękuję również rodzicom za współpracę i możliwość pracy z tak wspaniałymi dziećmi. Dziękuję także nauczycielom współpracującym w ramach projektu za czas, zaangażowanie i dobre słowo.  

      Monika Śliwicka-Gotowalska

     • Ruszamy W DROGĘ PO BEZPIECZNE WAKACJE

      24.06.2021

         W ramach zajęć przedwakacyjnych w naszej szkole przeprowadziliśmy działania edukacyjno - profilaktyczne mające na celu uświadamianie wszystkich uczestników ruchu drogowego o prawidłowym zachowaniu się na drodze, w szczególności na przejściu dla pieszych. Spotkania edukacyjne skierowane były w głównej mierze do uczniów klas I-III . Kształtowaliśmy właściwe nawyki zachowania w ruchu drogowym. Rozwijaliśmy koordynację wzrokowo- słuchowo -ruchową oraz zapoznawaliśmy się z wybranymi znakami drogowymi, sygnałami świetlnymi i dźwiękowym. Poznaliśmy zagrożenia związane z poruszaniem się po przejściach dla pieszych, zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię oraz nazwy wybranych znaków drogowych i ich znaczenie. Szczególną uwagę poświęciliśmy pojęciu BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE.
         Z okazji nadchodzących wakacji wszystkim dzieciom życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku.

       

      Małgorzata Żebrowska

     • Wybór patrona Szkoły Podstawowej w Napachaniu

      22.06.2021

       

      Z dniem 1 września 2020 roku powstał nowy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Napachaniu i Przedszkole w Napachaniu. Od tego momentu wszystkim nam przyświecała myśl, by nadać naszej szkole imię, wybrać patrona, autorytet, z którym cała społeczność szkolna będzie się utożsamiać, a działania szkoły będą mogły oprzeć się na wartościach reprezentowanych przez niego. Szkoła tym samym będzie mogła uzyskać indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół. 


      Postanowiliśmy zatem rozpocząć procedurę nadania imienia szkole. Wybór patrona jest sprawą dużej wagi, dlatego poprosiliśmy o włączenie się do projektu naszą szkolną społeczność-  uczniów, rodziców i nauczycieli.


      Nadanie imienia szkole określają przepisy prawa oświatowego tj. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649), w których czytamy m.in. § 2. 1. Szkole nadaje imię organ prowadzący szkołę na wniosek rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły - na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

      A zatem w procesie wyboru uczestniczyli nauczyciele, rodzice i uczniowie. Każda społeczność przedstawiała swoich kandydatów wraz z uzasadnieniem. Ostatecznie o kandydatach na patrona szkoły zadecydowały wnioski złożone przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski. Na ich podstawie kandydatami na patrona szkoły zostali Antoni z Napachania i Maria Skłodowska-Curie.

      W okresie maj - czerwiec w szkole prowadziliśmy działania, mające na celu przybliżenie uczniom i rodzicom sylwetek obu kandydatów (m.in. prezentacje, gazetki, wystawy, tematy zajęć z wychowawcą).  Na stronie internetowej szkoły została utworzona zakładka NADANIE IMIENIA, w której znajduje się cała dokumentacja związana z procedurą nadania imienia naszej szkole.

      17  czerwca 2021 odbyły się ogólnoszkolne wybory, które były demokratyczne. Nad całością czuwała powołana komisja. Drogą tajnego głosowania wybrany został kandydat, który uzyskał większość głosów. Przeliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z wyborów zajęła się komisja wyborcza. Ostatecznie decyzją większości na patrona Szkoły Podstawowej w Napachaniu  została wybrana MARIA SKŁODOWSKA-CURIE.

      21 czerwca 2021 roku na wspólnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, jednogłośnie została podjęta uchwała zatwierdzająca wyniki wyborów. Kolejnym krokiem będzie wystąpienie ze wspólnym wnioskiem razem z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim do organu prowadzącego szkołę o nadanie Szkole Podstawowej w Napachaniu imienia Marii Skłodowskiej-Curie.

     • JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI

      17.06.2021

       Nasze przedszkole włączyło się do akcji: JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI #challengeniebieskiemotyle2021

        Celem akcji jest poszerzenie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. Podjęliśmy to wyzwanie, ponieważ jest to szlachetna i bardzo potrzebna inicjatywa. Za nominację dziękujemy grupie Gąski z Przedszkola nr 3 w Szamotułach.

         Do wykonania zadania nominujemy:

      1. Przedszkole Bajeczka w Rokietnicy. 

      2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu, klasa IIIb.

      3. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Cerekwicy, oddziały przedszkolne. 

      Jak przekazać niebieską iskierkę przyjaźni? To bardzo proste.

        Wystarczy:

      1. Ubrać się na niebiesko (nie dotyczy służb mundurowych).

      2. Wykonać pracę plastyczną np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub serca albo wykonać dowolną aktywność wg. własnej inwencji twórczej np. taniec motyla.

      3. Zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil na Facebook oraz przesłać na adres:

      motyle2021@soswjaroslaw.onmicrosoft.com

      Ważne, aby na zdjęciu lub filmie ujęte były pozdrowienia: JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI! (nagrane lub napisane).

      4. Nominować kolejne trzy osoby (może to być również grupa klasowa, oddział przedszkolny lub instytucja) i powiadomić je o tym.

      5. Każda osoba włączająca się do akcji #challengeniebieskiemotyle 2021 do publikowanego zdjęcia lub filmu dołącza skopiowany tekst, podając nominowane przez siebie osoby.

      6. Na wykonanie zadania każdy Nominowany otrzymuje 48 godzin.

       

      Monika Pogorzelczyk

     • "DMUCHAŃCE" dla przedszkolaków

      17.06.2021

        W pewien zapowiadający się bardzo słoneczny i ciepły dzień, na przedszkolaków od samego rana czekała ogromna niespodzianka - dmuchana zjeżdżalnia oraz zamek. Cóż to było za zdziwienie, a zarazem ogromna radość. Każda grupa spędziła mnóstwo czasu na wspólnych zjazdach, wspinaczce oraz skokach na dmuchanych elementach. Pogoda i humor w ten dzień dopisały każdemu maluchowi :) 

        Śmiało można zacytować słowa J.Korczaka "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".

       

      Monika Pogorzelczyk

    • Strefa kibica - Euro 2020
     • Strefa kibica - Euro 2020

      14.06.2021

        W poniedziałek 14 czerwca boisko szkolne zamieniło się  w strefę małego kibica. Uczniowie klas 1-3  rozegrali mecz piłki nożnej, reprezentując dwie jakże ważne dla nas w tym dniu drużyny:  Polskę i Słowację.  Po zaciętej walce i przy ogromnym dopingu mecz zakończył się zwycięstwem naszej reprezentacji, wynikiem 7:0.  Piłkarskie emocje towarzyszyły nam przez cały dzień.

      Bogdana Krajewska

     • Dzień Rodziny

      14.06.2021

        Krasnoludki, Żabki oraz Leśne Duszki w upalne czerwcowe dni zaprosiły swoich rodziców na występ z okazji Dnia Mamy i Taty. Dzieci kolorowo, ale odświętnie ubrane recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Nie zabrakło własnoręcznie wykonanych upominków oraz wspólnych pikników podczas których dzieci, Rodzice i Panie spędziły ten czas razem w plenerze :)

      Monika Pogorzelczyk

     • Międzyklasowa zabawa: I kto to mówi?

      14.06.2021

      Kochani Uczniowie,

      rok szkolny dobiega końca! Z tej okazji proponujemy międzyklasową zabawę: „I kto to mówi?”

      Do wygrania: satysfakcja oraz TYTUŁ „Gumowego ucha 2021 roku”.

      Zasady:

      1. Zabawa trwa od poniedziałku 14 czerwca do piątku 18 czerwca.

      2. W poniedziałek 14.06 każda klasa otrzymuje zestaw kart do wypełniania - do odebrania u Pani Agnieszki w dyżurce.

      3. Codziennie przez radiowęzeł będzie odtwarzany inny wiersz. (Wiersze będzie można odsłuchać również na stronie internetowej).

      4. Zadaniem uczniów jest wytężyć słuch i odgadnąć, który nauczyciel użyczył swego głosu? A następnie wpisać imię i nazwisko tego nauczyciela w tabelkę.

      5. Wszystkie karty odpowiedzi należy złożyć do 21.06 (poniedziałek) do 8:15 u Pani Eli w bibliotece.

      6. Wyniki zabawy zostaną ogłoszone 21.06 na apelu oraz udostępnione na stronie internetowej.

      7. Harmonogram:

      · Poniedziałek: „Ptasie radio”

      · Wtorek: „Lokomotywa” w gwarze poznańskiej

      · Środa: „Stonoga”

      · Czwartek: „Pan Hilary” w gwarze śląskiej

      · Piątek: „Lecą muchy”

      Przyjemnej zabawy życzą nauczyciele:)

     • Formoza Challenge Kids

      14.06.2021

       
        6 czerwca do Obornik zawitało 6 zawodników z naszej szkoły, by wziąć udział w biegu z przeszkodami "Formoza Challenge". Jest to wyjątkowy i jedyny w Polsce bieg survivalowo-wytrzymałościowy nad którym patronat objęła jednostka wojskowa Formoza. Uczniowie klasy 3A otrzymali od swoich Pań voucher na udział w biegu z okazji dnia dziecka. Nasi "mali komandosi" godnie reprezentowali szkołę na trasie o długości 2 km. 

        Formoza Challenge to elitarna morska jednostka wojskowa, wykorzystywana do działań specjalnych. Wzięcie udziału w zawodach a przede wszystkim ukończenie ich oznacza pokonanie samego siebie i własnych słabości a także współpracę, zaufanie i wsparcie wśród innych uczestników.

        Motto biegu „Nigdy nie zostawiamy swoich” jest zauważalne na każdym  metrze biegu, na każdej przeszkodzie. Zawodnicy mogą sobie nawzajem pomagać a co najważniejsze świetnie się bawić.

         W Formozie Challenge Kids wszyscy są wygrani. Jest to super okazja do sprawdzenia swoich sił jak i charakteru. Mamy nadzieje, że motto biegu na zawsze zostanie w sercach naszych uczniów i nie zapomną  o tym, że prosić o pomoc to żaden wstyd, ale też bez wahania wyciągną pomocną dłoń w kierunku innych- czego serdecznie im i sobie życzymy. Liczymy, że za rok również zobaczymy reprezentacje ZSP Napachanie w Obornikach. 

                                                                                                                                                              Karolina Jerzy
                                                                                                                                                      Karolina Władysiak 

     • Warsztaty w klasach III - "O odwadze i strachu słów kilka"

      09.06.2021

        Ostatnio klasy III brały udział w ostatnich zajęciach w ramach Międzynarodowego Projektu Emocja. Rozmawialiśmy o strachu i odwadze, oswajaliśmy nasze strachy i ocenialiśmy ich siłę. Okazało się, że każdy z nas się czegoś obawia, ale też dowiedzieliśmy się, że strach może być naszym sojusznikiem.  
        Pamiętajmy, że  lęk jest naturalnym uczuciem, które towarzyszy wszystkim ludziom. Nie należy się go wstydzić. Trzeba sporej odwagi, żeby umieć mówić o swoich lękach i przyznać się do tego, że czegoś się boimy.  
         Podczas zajęć nasze dzieci wykazały się ogromną odwagą, mówiły o tym czego się boją oraz wzajemnie się wspierały.  To były niesamowite zajęcia! 

        Zapamiętajmy słowa, które wypowiedział Mark Twain: "Odwaga to panowanie nad strachem, nie brak strachu”. 

      Monika Śliwicka-Gotowalska

     • SPRAWOZDANIE Z AKCJI „GÓRA GROSZA”

      02.06.2021

        W dniach od 26 października 2020r. do 31 maja 2021r. odbyła się w naszej szkole wielka zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, a jej głównym celem jest zebranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym.
        Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni na krzywdę drugiej osoby i chętnie się do tej akcji przyłączyli. W ten sposób wsparli  Towarzystwo Nasz Dom, a tym samym pomogli swoim rówieśnikom w całej Polsce, którzy nie mają możliwości i szczęścia dorastać wśród najbliższych. Po zakończeniu tej szlachetnej akcji dokonano podliczenia wszystkich zebranych monet. Uczniowie naszej szkoły  zebrali sumę 393 złotych i 47 groszy.


      klasa IIA – 154 złotych i 13 groszy
      klasa IIIB -  49 złotych i 05 groszy
      świetlica – 190 złotych i 29 groszy


       W dniu 01.06.2021r. pieniądze uzbierane w ramach akcji „Góra Grosza” zostały przesłane na adres organizatora.
        Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w akcję.
        Pamiętajmy, że „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” (św. Jan Paweł II).

      Bogdana Krajewska